Pensioen 123 Laag 2

Als u uw premie-inleg wilt wijzigen

Als u uw premie-inleg wilt wijzigen

U kunt uw premie-inleg jaarlijks per 1 januari wijzigen via Mijn NAP. Geef dit dan door voor 1 oktober. Wilt u door omstandigheden terugkomen op uw keuze, dan dient u dat schriftelijk aan ons door te geven vóór 1 januari van het betreffende jaar. Een wijziging kan alleen in uitzonderlijke situaties en in het geval van een verlaging van de NAP-inleg. Neem voor meer informatie hierover telefonisch contact met ons op.

Veelgestelde vragen

 • In MijnKLMPensioen kunt u op de pagina’s Mijn planner en Mijn NAP zien welke keuze u hebt gemaakt en de hoogte van uw inleg wijzigen.

 • Het standaard inlegpercentage is 2% van de NAP-grondslag. U kunt via Mijn NAP ook uw andere NAP-keuzes doorgeven. Zoals het eenmalig opnieuw deelnemen aan de NAP als u niet meer deelneemt. Ook de NAP-overlijdensdekking regelt u via Mijn NAP.

 • Verhoging of verlaging van uw NAP-inleg betekent een hogere of lagere NAP-uitkering. Uw NAP is een aanvulling op uw standaard bruto pensioen. In MijnKLMPensioen onder Mijn NAP bij Inleg kunt u zien hoe uw bereikbare NAP verandert bij een hogere of lagere inleg.
  Een nadeel van een hogere inleg kan zijn dat u nu minder netto te besteden hebt. Het voordeel is dat u later meer pensioen hebt.

 • Als u hetzelfde NAP-pensioen wilt blijven opbouwen, dan kunt u meer gaan inleggen. U kunt de hoogte van uw inleg wijzigen tot 1 oktober via Mijn NAP.

  • U kunt op elk gewenst moment de uitkering van uw NAP aan uw erfgenamen regelen in Mijn NAP in MijnKLMPensioen.
  • U kunt twee keer per jaar uw NAP laten uitkeren, te weten per 1 juli en per 1 januari. Geef uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Doe dit vóór 1 april om per 1 juli af te kopen of vóór 1 oktober om per 1 januari af te kopen. (U kunt daarna nog één keer opnieuw deelnemen aan de NAP.)
  • U kunt ieder jaar (onder voorwaarden) zelf de hoogte van uw maandelijkse premie-inleg bepalen. U kunt uw keuze tot 1 oktober doorgeven. Dan ligt de premie-inleg vast van 1 januari tot en met 31 december het jaar daarop.
 • Als u hetzelfde NAP-pensioen wilt blijven opbouwen, dan kunt u meer gaan inleggen. U kunt de hoogte van uw inleg wijzigen tot 1 oktober via Mijn NAP.

 • Als we de pensioenen in de basisregeling en de NAP moeten verlagen (korten), dan gebeurt dit over uw al opgebouwde pensioen. Zelf sparen is iets anders dan pensioen opbouwen in de NAP. Bij de NAP kunt u bij pensionering kiezen voor een levenslange uitkering. Uw persoonlijke spaarpot keert uit tot deze leeg is. Wat in uw situatie de beste keuze is, kunt u het beste met een financieel adviseur bespreken.

 • Om meer inzicht te geven in de kosten, geven we twee voorbeeldberekeningen:

                                                                        Rekenvoorbeeld 1                 Rekenvoorbeeld 2

  Premie per maand                                         € 30,00                                    € 75,00

  Administratiekosten                                       € 1,50                                      € 1,50

  1,9% voor toekomstige  kosten*                    € 0,53                                      € 1,37

   

  Totale kosten                                               € 2,03                                      € 2,87

  Netto NAP-inleg per maand                        € 27,97                                   € 72,13

   

  Over dit bedrag betaalt u verder geen kosten meer.

  *1,9% van de netto NAP-inleg per maand