Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Toelichting op financiele positie

  • Vermogen: We hebben per 31 oktober 2019 € 3,65 miljard in kas. 
  • Verplichtingen: Het geld dat we in kas moeten hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (nu en in de toekomst) is per 31 oktober 2019 € 3,61 miljard.
  • Nominale dekkingsgraad: iets gestegen De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen. De nominale dekkingsgraad is 101,1% per 31 oktober 2019. 
  • Beleidsdekkingsgraad gedaald De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Eind oktober is de beleidsdekkingsgraad: 106,0% (eind september 2019 was de stand 107,0%).

Verplicht extra buffer opbouwen
Als het vermogen net zo groot is als de verplichtingen, dan is de dekkingsgraad 100%. Dan is er precies genoeg geld om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Dus zowel het basispensioen als pensioen uit de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). Dat lijkt goed genoeg, maar dat is het niet. Een pensioenfonds moet buffers hebben, omdat de toekomst onzeker is. Zo zorgen we ervoor dat we ook bij financiële tegenvallers iedereen een pensioen kunnen uitbetalen.

Hoe groot moet de buffer zijn?
Volgens de regels van de overheid moet ons vermogen 24,1% meer zijn dan onze verplichtingen. We moeten dus voldoende geld hebben om nu en in de toekomst de pensioenen te betalen, plus 24,1% extra. Zo kunnen we een eventuele onverwachte daling van het vermogen goed opvangen. Op dit moment is de beleidsdekkingsgraad 106,0%. We moeten nog meer opbouwen. Intussen kunnen we iedereen die nu met pensioen gaat of arbeidsongeschikt wordt gewoon uitbetalen.

Herstelplan
Aan de hand van de financiële positie per 31 december van elk jaar wordt bekeken of het fonds op tijd herstelt en wordt als dat nodig is een nieuw herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). In dit plan laat het fonds zien hoe het binnen de maximaal wettelijke periode van tien jaar uit tekort komt. Eind 2018 was er een tekort en daarom heeft het fonds op 25 maart 2019 een nieuw herstelplan bij DNB ingediend.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage