Naar het buitenland

Woont u in het buitenland, terwijl u voor KLM werkt? Dan bouwt u gewoon pensioen op bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Voor uw KLM-pensioen maakt het dus niet uit in welk land u woont. U krijgt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht waarop staat hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Hiervoor kunt ook MijnKLMPensioen raadplegen. 

Post in het buitenland ontvangen

Wilt u de post van uw pensioenfonds op uw buitenlandse adres ontvangen? Dan kunt u een correspondentieadres opgeven. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek (dus geen fax of e-mail) naar ons op, voorzien van uw handtekening. U vindt ons adres op de contactpagina.

Ontvangt u al pensioen? Kijk dan bij Naar het buitenland tijdens uw pensioen.

AOW of pensioen van de overheid

Daarnaast bouwt u per jaar dat u in Nederland woont of werkt ook 2% AOW op. De AOW is een oudedagsvoorziening van de Nederlandse overheid. De AOW wordt uitgekeerd vanaf de AOW-leeftijd die voor u geldt. De AOW wordt in Nederland uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank. Voor elk (vol) jaar dat u niet in Nederland heeft gewoond in de periode van 50 jaar voorafgaand aan uw AOW-leeftijd verlaagt de SVB uw AOW met 2%. Het kan zijn dat u in het land waar u woont verzekerd bent voor de sociale voorzieningen. Dan hebt u daar misschien recht op een uitkering van de overheid voor uw oude dag. Kijk op de website van de SVB voor meer informatie.

Woont u in België?

De SVB heeft een apart loket voor Belgische zaken. Zij kunnen u ook verder helpen met de Belgische overheidsregelingen.