Indexatie en korten

Wat is indexatie?

Indexatie is het aanpassen van de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen aan de loon/ of prijsontwikkeling. Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2019 iets minder kopen dan in 2018. Dat heet 'inflatie'. Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de inflatie. Het pensioenfonds mag uw pensioen alleen verhogen als het financieel gezond is en moet daarbij ook rekening houden met de toekomstige financiële positie. Het bestuur van het pensioenfonds beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is.

Wat is korten?

Een andere maatregel is het korten van pensioenen. Dit betekent dat uw pensioen verlaagd wordt. Als er moet worden gekort betekent dat voor gepensioneerden dat hun pensioenuitkering omlaag gaat, voor deelnemers dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat.

Indexatieachterstand

De afgelopen jaren is er niet of gedeeltelijk geïndexeerd. Dit betekent dat het pensioen niet (volledig) meegroeit met de stijging van de prijzen. Groeit uw pensioen niet mee met het prijsniveau, dan kunt u uiteindelijk voor hetzelfde geld minder kopen. Er wordt per jaar bijgehouden wat de achterstand is.

 

Actieven

Ingegane en premievrije pensioenaanspraken

Indexatiemoment*

Geambieerde loonindex**

Indexatie

Cumulatieve indexatie achterstand

Geambieerde prijsindex***

Indexatie

Cumulatieve indexatie achterstand

1-1-2009

3,02%

3,02%

0,00%

2,50%

2,50%

0,00%

1-1-2010

1,25%

1,25%

0,00%

0,40%

0,40%

0,00%

1-1-2011

0,00%

0,00%

0,00%

1,40%

1,40%

0,00%

1-1-2012

3,03%

0,00%

3,03%

2,30%

0,00%

2,30%

1-1-2013

0,00%

0,00%

3,03%

2,00%

0,00%

4,35%

1-1-2014

0,00%

0,00%

3,03%

0,90%

0,43%

4,84%

1-1-2015

0,00%

0,11%

2,92%

0,70%

0,68%

4,86%

1-1-2016

0,00%

0,00%

2,92%

0,40%

0,00%

5,28%

1-1-2017

0,00%

0,00%

2,92%

0,40%

0,00%

5,70%

1-1-2018

1,00%

0,23%

3,71%

1,30%

0,30%

6,75%

1-1-2019

1,50%

0,62%

4,62%

2,10%

0,87%

8,05%

 

 

 

*    Tot 1 januari 2017 werden deelnemers in oudere reglementen (ouder dan 2008) anders geíndexeerd. Lees meer.

**   Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
*** De geambieerde prijsindex is de niet-afgeleide consumentenprijsindex.
      Dit is de prijsindex, waarbij ook de stijging van belastingtarieven (bijv. BTW en accijns op tabak) is meegenomen.

Wat betekent dit nu eigenlijk?

  • Bent u in 2011 met pensioen gegaan, dan was uw pensioen in 2019 8,05% hoger geweest wanneer er wel was geïndexeerd.
  • Werkte u in 2011 al bij KLM, dan was het pensioen dat u in 2019 had opgebouwd 4,62% hoger geweest.

Inhaalindexatie

Wanneer de financiële positie van het pensioenfonds het weer toelaat, is het mogelijk dat de achterstand wordt ingelopen. Dit noemen wij inhaalindexatie. Bij inhaalindexatie wordt extra indexatie verleend om de achterstand uit het verleden in te halen. Inhaalindexatie is mogelijk als het vermogen hoger is dan de grens waarboven volledige indexatie wordt verleend. Inhaalindexatie mag er niet toe leiden dat de beleidsdekkingsgraad lager wordt dan de vereiste dekkingsgraad. 

Korten 

Korten van de pensioenen is bij dit fonds nog niet voorgekomen. 

Maatregelen die alle deelnemers treffen 

Zowel korten als niet indexeren zijn maatregelen die alle deelnemers treffen. Actieven worden gekort op hun opgebouwde pensioen of hun opgebouwde pensioen wordt niet geïndexeerd. Gepensioneerden worden gekort op hun pensioenuitkering of hun pensioenuitkering wordt niet geïndexeerd.

Voor pensioengerechtigden betekent pensioenkorting dat zij direct minder te besteden hebben. Actieve deelnemers die nog pensioen opbouwen merken de korting later, wanneer zij zelf met pensioen gaan. Bouwt u nog pensioen op? Kijk dan in MijnKLMPensioen wat uw persoonlijke pensioensituatie is. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werk hebt opgebouwd én uw AOW. 

Indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren

De kans dat uw pensioen de komende vijf jaar (volledig) wordt geïndexeerd is klein. Voor de komende vijf jaar is de kans op korten van de opgebouwde aanspraken en de pensioenen aanwezig. De kans op korten van de opbouw is klein, maar niet uitgesloten. De kans op inhaalindexatie - het inhalen van gemiste indexatie uit het verleden - is nog kleiner.

Lees meer over: