Bestuur pensioenfonds

Het pensioenfondsbestuur bestaat uit: 
Zeven niet-uitvoerende bestuursleden (NUB-ers) waaronder de onafhankelijke, externe voorzitter, drie werknemersleden, een lid namens de pensioengerechtigden en twee werkgeversleden. 
Drie externe uitvoerende bestuursleden (UB-ers). 

De NUB-ers houden toezicht, onder andere op de UB-ers. De NUB-ers worden in het toezicht houden bijgestaan door een Auditcommissie, die uit drie externe, onafhankelijke deskundigen bestaat. De Auditcommissie is het adviesorgaan van de NUB-ers. De UB-ers leggen verantwoording af aan de NUB-ers.  

Klik hier om te zien wie er in het bestuur zit.

Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmcabinefonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.