Bestuur pensioenfonds

Het bestuur bestaat uit 10 leden, van wie vier namens de werknemers, een namens de pensioengerechtigden en vijf namens KLM. Het bestuur is momenteel bezig de bestaande vacature voor een bestuurslid namens KLM in te vullen.
Naast de vier bestuursleden namens de werknemers zijn er twee plaatsvervangende bestuursleden naast de werknemers. Het bestuur heeft buiten zijn midden een voorzitter benoemd, die de vergaderingen leidt en de zorgvuldigheid van de besluitvorming bewaakt.
Het bestuur benoemt een werknemerslid en een werkgeverslid tot vicevoorzitters.

Voor vragen en opmerkingen aan het bestuur kunt u een e-mail sturen naar bestuur@klmcabinefonds.nl. Voor vragen over uw pensioen kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenservice.

 
Paul Loven
Extern voorzitter
 
Rob Koster
Vicevoorzitter namens de werknemers
Arend de Jong
Vicevoorzitter namens de werkgever
Paulette van den Berk
Werknemerslid
Daan Nijssen
Werkgeverslid
Terence Tilgenkamp
Werknemerslid
Paul Jansen
Werkgeverslid
Eugène van Halder
Lid namens gepensioneerden
Charlotte Orlebeke
Werkgeverslid
Stefan Geerlings
Werknemerslid
Jaap-Willem Verweij
Werkgeverslid
Annette Groeneveld
Plaatsvervangend werknemerslid
Kees Porskamp
Plaatsvervangend werknemerslid